Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

W dniu 10 lutego 2012 r. zmarł po ciężkiej chorobie hm. Konrad Obrębski

Niedziela, 12 lutego 2012

W dniu 10 lutego 2012 r. zmarł po ciężkiej chorobie hm. Konrad Obrębski

Harcmistrz Konrad Obrębski, Harcerz Rzeczypospolitej przygodę harcerską rozpoczął
w 169 Warszawskiej Drużynie Harcerzy "Słowianie", z którą przeszedł do ZHP 1918,
a później do ZHR. Został jej drużynowym, potem szczepowym Szczepu 169 WDHiZ
im. Alka Dawidowskiego. Pełnił funkcję hufcowego WHH Mokotów, a w roku 1999 został wybrany na funkcję komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy. Po kilku latach znalazł się w składzie Głównej Kwatery Harcerzy, gdzie pełnił funkcję wicenaczelnika. Ukoronowaniem Jego harcerskiej drogi stał się III Narodowy Zlot Harcerzy zorganizowany w roku 2004, w 60. rocznicę Powstania Warszawskiego, którego był Komendantem. Wielki sukces Zlotu, wdzięczność powstańców osiągnął wytrwałą pracą i wielką osobistą kreatywnością.

Konrad był nie tylko świetnym metodykiem, wzorem dla swoich podwładnych, ale przede wszystkim człowiekiem wiernym ideałom harcerskim. Swoją służbę pełnił Całym swoim Życiem. Służba Bogu, Polsce i bliźnim przenikały Jego działania. Najważniejsza dla Niego była wiara. Głęboka i przemyślana kierowała Jego codziennymi wyborami, była obecna w podejmowanych przedsięwzięciach, przygotowywanych regulaminach stopni, programach pracy. Uznawał wraz z liczną grupą instruktorów, z którymi współpracował, że bez wiary w Boga nie ma nie tylko harcerstwa, jak też  wychowania jako takiego. Jego nieprzejednana w tej sprawie postawa naraziła go na wiele niezasłużonych przykrości.

Będąc współtwórcą systemu stopni harcerskich i regulaminu stopni instruktorskich OH‑y ZHR, autorem programów wychowawczych i materiałów metodycznych budował fundament intelektualny polskiego harcerstwa. Prowadząc kursy instruktorskie, próby na stopnie harcerskie i instruktorskie wychował wielu przyszłych instruktorów. Nigdy nie pozwalał stracić z oczu ideału zawartego w Przyrzeczeniu i Modlitwie harcerskiej, gdy codzienne problemy organizacyjne, finansowe, programowe zachęcały do wybrania drogi na skróty.

Największą radością i dumą Konrada była Jego żona Iza i dwie ukochane córeczki Irena i Michalina. Dla nich żył i kochał je ponad wszystko.

 

Cześć Jego pamięci!

 

Żegnaj przyjacielu!
Hm. Paweł Zarzycki 

Żegnaj przyjacielu!

 

Hm. Paweł Zarzycki 

 

Uroczystości pogrzebowe Konrada rozpoczną się o godz. 13.10, w piątek 17 lutego w murowanym kościele przy cmentarzu bródnowskim (wejście od ul. Św. Wincentego). Zorganizowane reprezentacje jednostek harcerskich, poczty sztandarowe proszone są o przybycie na godz. 12.55 i zgłoszenie do hm. Pawła Zarzyckiego lub phm. Tomasza Traczyka.