Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni 安iadkowie
Wiara.zhr.pl

Relacja z spotkania G堯wnej Kwatery Harcerzy z Komendantami Chor庵wi

Wtorek, 21 czerwca 2011

Relacja z spotkania G堯wnej Kwatery Harcerzy z Komendantami Chor庵wi

W dniu 18 czerwca 2011 r. w malowniczej cz窷ci centralnej Polski -  nad Zalewem Sulejowskim w lesie i przy ognisku odby這 si Spotkanie Gównej Kwatery Harcerzy z Komendantami Chor庵wi.

 

 

Na spotkaniu omawiane by造 ostatnie dzia豉nia Organizacji Harcerzy, m.in. zwi您ane z Beatyfikacj Ojca 安i皻ego w Rzymie i 100-leciem harcerstwa (Wyprawa Instruktorska do Lwowa). Sytuacj w chor庵wiach omówili komendanci chor庵wi, a najbli窺ze dzia豉nia przedstawili szefowie wydziaów. Ponadto zapoznano si z danymi ze spisów instruktorskiego oraz jednostek. Dokonano ustale na temat dalszych dzia豉 spisowych: rozwi您ania problemów technicznych i wprowadzenia mo磧iwo軼i wgl康u w dane archiwalne oraz wydrukowania kart spisowych.

 

W鈔ód najbli窺zych planów podkre郵ono priorytety, do których nale膨: wsparcie Zlotu 100-lecia Harcerstwa i liczny udzia w nim instruktorów, odpowiednio wczesne nag這郾ienie i przygotowanie Pielgrzymki Harcerskiej do Cz瘰tochowy oraz organizacja Weekendu Harcerskiego w okolicach Lublina (Turniej Dru篡n Puszcza雟kich, Zlot Dru篡nowych oraz Warsztaty Hufcowych).

 

Do 篡wej dyskusji dosz這 w trakcie prezentacji nowego Regulaminu Stopni Instruktorskich. W jej trakcie wyja郾iono wiele w徠pliwo軼i przedstawianych przez uczestników spotkania. Poinformowano równie o z這瞠niu przez czterech komendantów chor庵wi wniosku o wprowadzenie pilota簑 w chor庵wiach: Pomorskiej, Mazowieckiej, Pó軟ocno-Zachodniej i Dolno郵御kiej. Przedstawiciele dwóch pierwszych wyja郾ili powody, dla których w ich chor庵wiach pilota jest potrzebnym narz璠ziem pracy z instruktorami. Inni uczestnicy zwrócili uwag na zagro瞠nia wynikaj帷e z obowi您ywania w organizacji dwóch ró積ych regulaminów stopni instruktorskich.

 

Na ognisku poruszono temat pyta do strategii na kolejne 100 lat harcerstwa, które zada這 鈔odowisko KIHAM oraz bie膨cych problemów organizacyjnych i metodycznych, m.in. kwesti struktury organizacyjnej z perspektywy ma造ch chor庵wi i okr璕ów.

W ramach bie膨cych ustale cz窷ciowo ustalono harmonogram na rok harcerski 2011-2012. Do 10 lipca dh Naczelnik oczekuje kolejnych informacji potrzebnych do uzupe軟ienia harmonogramu oraz na zg這szenia ch皻nych chor庵wi do organizacji Z豉zu Organizacji Harcerzy, który odb璠zie si w styczniu 2012 roku a ponadto wszelkich uwag ze strony komendantów chor庵wi odno郾ie Regulaminu Chor庵wi. ustalono te, 瞠 termin oddawania planów pracy chor庵wi do zatwierdzenia mija 17 wrze郾ia.

 

W spotkaniu wzi瘭i udzia: Naczelnik, wicenaczelnicy, kierownicy wydziaów: zuchowego, harcerskiego i harcerstwa starszego, komendanci chor庵wi: Kujawsko-Pomorskiej, Górno郵御kiej, Lubelskiej, ódzkiej, Wielkopolskiej oraz przedstawiciele chor庵wi: Mazowieckiej, Pomorskiej, Podkarpackiej i Ziemi Opolskiej. Zabrak這 niestety przedstawicieli chor庵wi: Pó軟ocno-Zachodniej, Dolno郵御kiej i Ma這polskiej.

 

Czuwaj!

hm. Adam Kralisz

wicenaczelnik ds. organizacyjnych