Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

O północy minął termin składania kart kategoryzacyjnych. Znamy drużyny aspirujące do miana Drużyn Puszczańskich!

Czwartek, 16 czerwca 2011

O północy minął termin składania kart kategoryzacyjnych. Znamy drużyny aspirujące do miana Drużyn Puszczańskich!
O północy Wydział Harcerski zakończył przyjmowanie kart kategoryzacyjnych od drużyn, które spełniając wymagania otrzymały pozytywną opinię swoich Komendantów Chorągwi i aspirują do tego, aby w roku harcerskim 2011/2012 otrzymać miano Drużyn Puszczańskich, a tym samym wziąć udział w rywalizacji o miano Drużyny Rzeczypospolitej - najlepszej drużyny harcerzy w naszej Organizacji.

Zanim jednak 1 września Naczelnik Harcerzy wyda rozkaz nadający drużynom tę kategorię oraz wzywający je do stawienia się na Turnieju przedstawiciele Wydziału Harcerzy oraz Głównej Kwatery Harcerzy zwizytują wszystkie aspirujące do tego grona drużyny podczas ich obozów. Pozytywna opinia z tych wizytacji to ostatni warunek, ktory drużyna musi spełnić, aby otrzymać najwyższą kategorię.

Grono drużyn, które w terminie złożyły swoje karty kategoryzacyjne jest następujące:

Lubelska Chorągiew Harcerzy:
1 Kraśnicka Drużyna Harcerzy „Gryf” im. 24 Pułku Ułanów

3 Niedrzwicka Drużyna Harcerzy „Trop” im. Zgrupowania oddziałów „Zapory”
- obecna Drużyna Rzeczypospolitej

Mazowiecka Chorągiew Harcerzy:
41 Pionkowska Drużyna Harcerzy „Zarzewie” im. Andrzeja Małkowskiego
2 Mazowiecka Drużyna Harcerzy „Oleandry” im. marsz. Józefa Piłsudskiego
16 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego „Grunwald”

Pomorska Chorągiew Harcerzy:
36 Gdyńska Drużyna Harcerzy im. hm. Lucjana Cylkowskiego
25 Wejherowska Drużyna Harcerzy „Spartanie” im. hm. Pawła Szefki
87 Gdańska Drużyna Harcerzy Zielony Trakt im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

Północno-Zachodnia Chorągiew Harcerzy:
1 Koszalińska Drużyna Harcerzy „Zielona” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wielkopolska Chorągiew Harcerzy:
8 Poznańska Drużyna Harcerzy „Jar”, im. gen. Stefana Grota Roweckiego
15 Poznańska Drużyna Harcerzy „Igonyama” im. im. Romualda Traugutta

 

Gratulujemy i do zobaczenia!

Czuwaj!