Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni 安iadkowie
Wiara.zhr.pl

Sprawozdanie z Bia貫j S逝瘺y 2011

Poniedzia貫k, 30 maja 2011

Sprawozdanie z Bia貫j S逝瘺y 2011

„... Czuwajcie,

bo nie wiecie kiedy Pan wasz przyjdzie...”

Mt 24,42

 

SPRAWOZDANIE Z BIAΒJ SΣ浮Y 2011

29 KWIETNIA – 3 MAJA

1.       WST襾

                „Na posiedzeniu Naczelnictwa w dniu 16 stycznia 2011 roku w Warszawie, omówiono spra­wy zwi您ane z obecno軼i i zaanga穎­waniem ZHR w uroczysto軼i beatyfika­cyjne. Za najwa積iejsze uznano ducho­we przygotowanie harcerek i harcerzy do beatyfikacji Jana Paw豉 II.  (…)

Udzia w beatyfikacji Jana Paw豉 II w Rzymie nie b璠zie organizowany na poziomie ogólnozwi您kowym, lecz poprzez Okr璕i, które samodzielnie, lub 陰cz帷 si z innymi Okr璕ami, zapewni ca陰 logistyk zwi您an z wyjazdem do W這ch. Wspólne punkty programowe dla ca貫go ZHR w Rzymie zostan ustalone, gdy uzyskamy informacje dotycz帷e licz­by Okr璕ów organizuj帷ych wyjazd i pro­gramu ca造ch uroczysto軼i.

Do czasu ustanowienia koordynato­ra ds. udzia逝 ZHR w beatyfikacji Jana Paw豉 II w sprawach zwi您anych z wyjaz­dem do Rzymu, organizacj i udzia貫m w uroczysto軼iach w Polsce, propo­zycjami programowymi duszpasterski­mi nale篡 kontaktowa si z Kapelanem Naczelnym ZHR.”

W Komunikacie Biura Naczelnictwa z 11 lutego 2011 nr 270 podano uzupe軟ienie w którym mianowano komendanta Pielgrzymki na Beatyfikacj S逝gi Bo瞠go Jana Paw豉 II ks. hm. Andrzeja Jaworskiego, a kapelanem ks. hm. Kazimierza Chudzickiego. Na posiedzeniu Naczelnictwa 19 marca 2011 roku uchwalono Regulamin przyznawania sprawno軼i Bia豉 S逝瘺a 2011.

                Mimo bardzo wielu trudno軼i, przeciwno軼i i „specyficznej postawy” cz窷ci kadry instruktorskiej uda這 si stan望 w gotowo軼i do „Bia貫j S逝瘺y” przy nast瘼cy 鈍. Piotra Aposto豉 papie瘸 Benedykta XVI, aby czyni dzi瘯czynienie za pontyfikat i w陰czenie Jana Paw豉 II do grona b這gos豉wionych. Pierwsza Bia豉 S逝瘺a mia豉 swój pocz徠ek w roku 1983 i by豉 inspiracj i si陰 dla Ruchu Harcerskiego opieraj帷ego si na tradycyjnej idei Harcerstwa Polskiego. Bia豉 S逝瘺a nie zosta豉 zamkni皻a tylko na osob i pontyfikat Jana Paw豉 II, ale jest podejmowania przy pielgrzymowaniu papie瘸 Benedykta XVI oraz dzi瘯czynieniu za 篡cie Jana Paw豉 II podczas pogrzebu w Rzymie w roku 2005, podczas beatyfikacji w roku 2011 i mam nadziej równie w chwili kiedy zostanie og這szony 鈍i皻ym.  

 

                Na prze這mie lutego i marca odby造 si dwa spotkania zwi您ane z BS2011. Pierwsze w Krakowie z ks. kardyna貫m Stanis豉wem Dziwiszem a drugie z ks. bp. Józefem Guzdkiem Krajowym Duszpasterzem Harcerek i Harcerzy z ramienia Konferencji Episkopatu Polski.           

Du篡 wk豉d w przygotowanie i przebieg BS2011 roku wnie郵i:  

- hm. Marek Ró篡cki

- ks. hm. Zbigniew Formella

- hm. Pawe Zarzycki

- hm. Kazimierz Wiatr

- hm. Rados豉w Podogrocki

- ks. hm. Micha Gutkowski

- ks. hm. Kazimierz Chudzicki

- phm. Katarzyna Szcze郾iak

                Dzi瘯uj Druhnie i Druhom za podj皻 s逝瘺.

                Szczególne podzi瘯owania kieruj pod adresem ks. profesora hm. Zbigniewa Formella za udost瘼nienie Papieskiego Uniwersytetu Salezja雟kiego w Rzymie na baz BS2011 i Jego ustawiczn trosk kwaterMISTRZA.  Równie szczególne podzi瘯owanie za wielki wk豉d w przygotowanie, organizacj i przebieg BS2011 kieruj pod adresem hm. Marka Ró篡ckiego.

                Dzi瘯uj phm. Katarzynie Szcze郾iak i ks. hm. Kazimierzowi Chudzickiemu za opracowanie sprawno軼i BS2011 oraz przygotowanie materiaów duszpasterskich.

 

2.       KADRA BS 2011

 

Komendant                      - ks. hm. Andrzej Jaworski

Zast瘼ca Komendanta       - phm. Katarzyna Szczesniak

Kapelan                           - ks. hm. Kazimierz Chudzicki

Obo幡y                            - phm. Mateusz Polaszek 

 

3.       GNIAZDA

 

Organizacj BS2011 Rzym podj皻o w Okr璕ach ZHR. Ostatecznie zosta造 powo豉ne Gniazda:

- Lubelskie                         - komendant pwd. Konrad Tota

- Mazowieckie                     - komendant Jan Gach HR

- Pomorskie                        - hm. Adam Niemkiewicz

- 奸御kie                             - komendant hm. Agnieszka Ga趾a

- 安i皻okrzyskie                   - komendant phm. Dariusz Lenard

- Wielkopolskie                     - komendant hm. Krzysztof Fr帷kowiak

 

                Pobyt w Rzymie rozpocz窸o Gniazdo Pomorskie od 29 kwietnia a zako鎍zy這 Gniazdo Lubelskie 3 maja.

                Dzi瘯uj wszystkim Komendantom za trud organizacji. By這 to zadanie trudne, a w ocenie mojej Komendanta BS2011 wykonane celuj帷o i po mistrzowsku. Gospodarze Papieskiego Uniwersytetu Salezja雟kiego w Rzymie byli pe軟i podziwu dla organizacji, porz康ku i postawy „Skautów z Polski”. 

Dzi瘯uj Mazowieckiej Chor庵wi Harcerek oraz Mazowieckiej Chor庵wi Harcerzy za wystawienie pocztów sztandarowych.  

Szczególne podzi瘯owanie kieruj dla Komendanta Gniazda Lubelskiego pwd. Konrada Toty oraz Harcerek i Harcerzy, którzy podj瘭i szczególne zadanie s逝瘺y 2 maja podczas Koncertu organizowanego przez Stowarzysznie „Wspólnota Polska” i Ambasad RP przy Stolicy Apostolskiej oraz za s逝瘺 liturgiczn i porz康kow 3 maja podczas Mszy 安i皻ej sprawowanej przez Biskupów Polskich pod przewodnictwem ks. kardyna豉 Stanis豉wa Dziwisza w bazylice Santa Maria Magiore.

 

4.       STAN LICZBOWY

 

W ca這軼i BS2011 w Rzymie uczestniczy這 oko這 700 harcerek, harcerzy oraz cz這nków KPH.

 

5.       PRZEBIEG PROGRAMU

 

BS2011 mia豉 wymiar prze篡cia duchowego jak i równie wymiar s逝瘺y liturgicznej, porz康kowej i informacyjnej.

 

30 kwietnia

O godz. 17,45 na placu przy bazylice 鈍. Ignacego Loyoli rozpocz瘭i鄉y Apelem BS2011, w którym uczestniczy Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp. Józef Guzdek. Cz窷 Gniazd nie dotar豉 na czas z ró積ych przyczyn.

                O godz. 18,00 rozpocz窸a si uroczysta Eucharystia, któr sprawowa這 17 kapelanów pod przewodnictwem ks. bp. Józefa Guzdka w obecno軼i ponad 500 harcerek, harcerzy i cz這nków KPH. Podczas Eucharystii odby這 si indywidualne zawierzenie Bo瞠mu Mi這sierdziu Instruktorów i Harcerstwa Starszego ZHR. Trzeba przyzna, 瞠 przygotowanie do Zawierzenia by這 zbyt powierzchowne, gdy wiele osób nie by這 przygotowanych na to wydarzenie. Oznak przygotowania duchowego Druhen i Druhów na beatyfikacje S逝gi Bo瞠go by這 prawie stu procentowe przyst徙ienie do Komunii 安i皻ej podczas Eucharystii.

                Nast瘼nie poszczególne Gniazda przemaszerowa造 na czuwanie modlitewne, które odby這 si na stadionie Circo Massimo i do陰czy造 si do 200 tys. rzeszy m這dzie篡. W czuwaniu wzi窸o udzia ponad 600 uczestników BS2011.

Po czuwaniu modlitewnym by豉 d逝ga noc oczekiwania aby wej嗆 na Plac 鈍. Piotra, co uda這 si sporej grupie.

 

1 maja

                Od godz. 5,30 rozpocz窸o si wchodzenie na Plac 鈍. Piotra. Kilka Gniazd wesz這 na Plac cz窷 pozosta豉 w ulicach przyleg造ch. O godz. 10,00 uczestniczyli鄉y w uroczysto軼i og這szenia Jana Paw豉 II b這gos豉wionym przez papie瘸 Benedykta XVI. Odby豉 si sesja zdj璚iowa. Nie uda這 si aby wszystkie Gniazda na raz si spotka造 ze wzgl璠u na du膨 ilo嗆 ludzi.

                Po beatyfikacji by czas dla Gniazd. Cz窷 uda豉 si w d逝ga kolejk oczekuj帷 do bazyliki 鈍. Piotra aby odda cze嗆 b. Janowi Paw這wi, cz窷 na odpoczynek, aby po po逝dniu i wieczorem podziwia „Wieczne Miasto”.

                W uroczysto軼iach 1 maja uczestniczy這 oko這 700 osób.

               

2 maja

Do godz. 11,00 wszystkie Gniazda oprócz Lubelskiego uda造 si w drog powrotn do Polski.

Gniazdo Lubelskie uczestniczy這 o godz. 10,30 we Mszy 安i皻ej dzi瘯czynnej za beatyfikacj, któr przed bazylik 鈍. Piotra Aposto豉 sprawowa Sekretarz Stanu ks. kardyna Tarcisio Bertone.

Do godz. 17,00 by czas na zwiedzanie Rzymu. Dwa zast瘼y od godz. 12,00 zaj窸y si pomoc w dotarciu orkiestry oraz chórów do bazyliki 鈍. Ignacego Loyoli na koncert dzi瘯czynienia za beatyfikacj Jana Paw豉 II. 

Od godz. 17,00 rozpocz窸o si przygotowanie do koncertu organizowanego przez Wspólnot Polsk oraz Ambasad Rzeczypospolitej Polskiej we W這szech. Zast瘼y otrzyma造 zadania: porz康kowe, informacyjne, indywidualne przeprowadzanie zaproszonych go軼i, kardynaów, przedstawicieli ambasad, w豉dz pa雟twowych, parlamentarzystów, przedstawicieli Polonii 安iata.   

                O godz. 19,00 rozpocz掖 si koncert w wykonaniu Orkiestry Synfonicznej Polskiego Radia, Chórów z Warszawy, Krakowa, Olsztyna, Kamerunu i Iranu.

                S逝瘺a zosta豉 zako鎍zona przed pó軟oc. Pod adresem harcerek i harcerzy p造n窸o wiele gestów i sów podzi瘯owani indywidualnych jak i podzi瘯owania przez organizatorów na zako鎍zenie koncertu.

 

                3 maja

                W bazylice Santa Maria Magiore o godz. 10,00 odby豉 si Eucharystia z udzia貫m Episkopatu Polski, licznego duchowie雟twa pod przewodnictwem ks. kard.  Stanis豉wa Dziwisza.

Druhny i Druhowie pe軟ili s逝瘺 liturgiczna oraz porz康kow. Pani Ambasador RP Hanna Suchocka w rozmowie z Komendantem BS2011 by豉 pe軟a uznania dla postawy i  zaanga穎wania Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej 2 i 3 maja. Jego Eminencja Ks. Kardyna Stanis豉w Dziwisz osobi軼ie po uroczysto軼i podzi瘯owa Komendantowi Gniazda Lubelskiego pwd. Konradowi Tota za udzia w uroczysto軼iach beatyfikacyjnych i za podj皻a s逝瘺. Wyrazem podzi瘯owania by這 przekazanie obrazka z relikwiami b. Jana Paw豉.

Na zako鎍zenie uroczysto軼i dzi瘯czynnych za beatyfikacj, uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz uroczysto軼i NMP Królowej Polski zosta zawi您any kr庵, od酥iewana Modlitwa harcerska i wspólne zdj璚ie oraz b這gos豉wie雟two Bo瞠 na drog powrotn.     

 

6.       Zako鎍zenie

 

BS2011 w wymiarze duchowym i s逝瘺y wype軟i豉 swoje cele, a zarazem by豉 promocj Zwi您ku Harcerstwa Rzeczypospolitej poprzez pe軟ion S逝瘺, co by這 okazywane uczestnikom poprzez dobre s這wa a niejednokrotnie czyny.

Pot篹n prac w這篡li Komendanci Gniazd za co jestem im wdzi璚zny i bardzo dzi瘯uj. Po wykonaniu specjalnych sprawno軼i BS2011 wyst徙i do Przewodnicz帷ego ZHR o przyznanie z這tych sprawno軼i Druhnom i Druhom, którzy przyczynili si do organizacji BS2011 i Komendantom Gniazd.  

„Szuka貫m was. Teraz przybyli軼ie do mnie i za to wam dzi瘯uj.” (JP II, 3 kwietnia 2005)

Do zobaczenia na szlakach Bia貫j S逝瘺y w Ojczy幡ie jak i w Stolicy Apostolskiej w dniu og這szenia b. Jana Paw豉 – 安i皻ym.

 

Czuwaj!