Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

XXXIV Pielgrzymka ZHR na Jasną Górę - 9-11 IX 2016

Niedziela, 28 sierpnia 2016

XXXIV Pielgrzymka ZHR na Jasną Górę - 9-11 IX 2016

Zgodnie z tradycją w drugi weekend września, czyli od 9 do 11 września 2016 roku odbędzie się XXXIV Pielgrzymka ZHR na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki bezpośrednio związane jest z 1050 rocznicą chrztu Polski i brzmi: „Gaude Mater Polonia – Raduj się, matko Polsko”. Wśród pielgrzymkowych wydarzenia zaplanowaliśmy Droga Światła w piątkowy, późny wieczór, sobotnie warsztaty muzyczne i piosenkarskie, chóralne, teatralne i pantomimiczne, filmowe i plastyczne, grę miejską z sylwetkami polskich świętych, panele dyskusyjne dotyczące wychowania religijnego w naszej organizacji oraz promocji naszej działalności harcerskiej przy wykorzystaniu mediów – tradycyjnych i tzw. nowych czyli internetowych, czas na zwiedzanie zabytków Jasnej Góry, prezentacje i występy. Najważniejsza jest jednak część duchowa – zapraszamy na nocne czuwania: w piątek do Kaplicy Cudownego Obrazu, a w sobotę do Bazyliki (każdy, kto brał udział w tym czuwaniu w zeszłym roku, wie dokładnie jaka tam panuje atmosfera… ) W niedzielę, na zakończenie naszego spotkania wspólna, uroczysta Msza Św. przed Szczytem Jasnogórskim razem z uczestnikami XLV Pielgrzymki Kombatantów Armii Krajowej.

 

Wszystkie informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej pielgrzymki www.jasnagora.zhr.pl a wszystkie aktualności na pielgrzymkowym FB – www.facebook.com/pielgrzymkazhr/