Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

W dniu 21 marca 2011 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł hm. Leszek Białach HR.

Poniedziałek, 21 marca 2011

Leszek swoją harcerską drogę rozpoczął w Ursynowskim Szczepie 277 WDHiZ w 1980 roku. Był drużynowym 1 Ursynowskiej Drużyny "Żagiew" im. Janka Bytnara "Rudego" oraz szczepowym Ursynowskiego Szczepu. W latach 1985-1995 poza Harcerstwem. Po powrocie do czynnej służby pełnił funkcje w Zarządzie Okręgu Mazowieckiego ZHR (dwie kadencje jako jego Przewodniczący i jedną jako Skarbnik), Komisji Rewizyjnej Okręgu Mazowieckiego ZHR (trzykrotnie był jej Przewodniczącym), a także był zaangażowny w organizację szeregu przedsięwzięć na poziomie Związku (m.in. III Narodowego Zlotu Harcerzy w 2004 roku, Białej Służby w 2006 roku). W lipcu 2010 roku ponownie objął funkcję szczepowego Ursynowskiego Szczepu 277 WDHiZ.

Pozostawił żonę i córkę. Był pułkownikiem Wojska Polskiego.

Dnia 24.03.2011 o godz 11.00 w katedrze Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie odbędzie się msza święta, a następnie pogrzeb o godzinie 13.00 na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej.

W naszych sercach zapamiętamy go jako ciepłego przyjaciela, który całym sobą podążał harcerskim szlakiem.
Wdzięczni za wspólną wędrówkę Instruktorzy ZHR. Do zobaczenia Leszku w domu naszego Pana.
Czuwaj !

Główna Kwatera Harcerzy oraz Kadra Ursynowskiego Szczepu 277 WDHiZ im. Janka Bytnara "Rudego"