Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Głosowanie nad nazwą kategoryzacji zuchowej

Środa, 11 marca 2015

Głosowanie nad nazwą kategoryzacji zuchowej

Wodzowie,

Startujemy z ankietą dotyczącą zmiany (albo i nie) nazwy i co za tym idzie plakietki, kategoryzacji kadr gromad zuchów.

By było ciekawie, każdy z Was może oddać maksimum trzy głosy z czego jeden punktowany za 3, jeden za 2 i jeden za 1 punkt.

Czekamy na Wasze głosy do 23 marca. Dzień później ogłosimy wyniki i tym samym Waszą decyzje!

Jeżeli macie pytania, piszcie.

W ankiecie mogą brać udział zarówno wodzowie jak i przyboczny. Głosujemy maksymalnie raz.

Adres ankiety https://docs.google.com/forms/d/1Hoq2kIcuIkyXpSkh5x_YCylSEoUrRsrqLrTISq_r1c8/viewform