Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

"Służyć Bogu i Polsce" - X Sympozjum Kręgów Kleryckich zakończone.

Piątek, 4 marca 2011

"Służyć Bogu i Polsce" - X Sympozjum Kręgów Kleryckich zakończone.

Już po raz X odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Kręgów Kleryckich. Tym razem przedstawiciele Kręgów Kleryckich z różnych regionów kraju spotkali się w Krakowie, aby nieopodal Wawelu wymienić się doświadczeniami, a także rozmawiać o przyszłości Kręgów Kleryckich w naszej Organizacji. Zaproszenie do udziału w Sympozjum przyjęło również dwóch członków Głównej Kwatery - Kapelan Organizacji Harcerzy o. hm. Marcin Wrzos oraz Kierownik Wydziału Harcerzy hm. Sebastian Grochala.

Było to dla nas niezwykle wartościowe spotkanie, za co serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym, a także Przewodniczącemu Krajowej Rady Harcerskich Kręgów Kleryckich - księdzu phm. Tomaszowi Zielińskiemu. Zapraszamy do zapoznania się z refleksjami Przewodniczący 2 HKK AGAMUS przy WSD Diecezji Sosnowieckiej - ćw. Andrzeja Nackowskiego.

 


 

              Kiedy w 2006 roku zdecydowałem się rozpocząć formację w seminarium, stanąłem przed nie lada zadaniem. Trzeba było napisać podanie. Do dzisiaj pamiętam moje uzasadnienie prośby o przyjęcie do grona alumnów. „Prośbę swoją motywuję pragnieniem służby Bogu i ludziom w kapłaństwie”. I rzeczywiście miałem takie pragnienie. Spoglądając jednak na ostatnie pięć lat mojego życia, myślę, że teraz napisał bym inaczej. Mimo iż nie ulega wątpliwości, że dalej chcę służyć Bogu i ludziom w kapłaństwie, to teraz myślę moje podanie by brzmiało: „Prośbę swoją motywuję tym, że Bóg tak chce”. Dlaczego o tym pisze? Otóż mniej więcej rok po przyjęciu do seminarium miałem okazję powtórzyć swoje pragnienie służby w nieco innej formie. „Mam szczerą wolę, całym życiem służyć Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.”

               W miniony weekend (25-27.02.2011), razem innymi klerykami harcerzami mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej tym słowom. Służba Bogu i Polsce była bowiem tematem przewodnim X Ogólnopolskiego Sympozjum Harcerskich Kręgów Kleryckich, które odbyło się w Krakowie w Sosnowieckim Seminarium Duchownym. Było wiele okazji do wspólnych refleksji: druhowie Broniewscy pomogli nam spojrzeć krytycznie na historię harcerstwa, księża kapelani zapoznali nas z ideą wychowania religijnego w ZHR oraz z pewnymi problemami duszpasterskimi jakie się pojawiają w poszczególnych chorągwiach. Wreszcie razem z druhem Sebastianem Grochalą podjęliśmy refleksję nad sposobami współpracy między kapłanem a harcerzami. Wszystkie te spotkania były bardzo cenne. Można by wiele pisać o szczegółach, które zostały poruszone. Można tworzyć dokładne sprawozdania. Jedna sprawa jednak zawsze zostanie wspólna: jesteśmy od tego by służyć Bogu i Polsce. W konsekwencji jako chrześcijanie Bogu i bliźnim. To jest priorytet.

               Co nam zostało z tych spotkań? Każdy przeżywa sympozjum na swój sposób. Każdy pisząc to „sprawozdanie” mógłby zwrócić uwagę na coś innego. Dla mnie osobiście pozostaje refleksja, na temat tego co oznacza ta służba? Nie bez powodu przywołałem na początku przykład swojego podania. Po refleksji doszedłem bowiem do wniosku, że po pierwsze jeśli nie jestem jeszcze harcerzem muszę zapytać nie tylko oto czy ja chcę służyć w Bogu i Polsce w harcerstwie, ale czy Bóg tego chce. Po drugie, jeśli już jestem harcerzem, to mam służyć tak jak Bóg chce. Pisząc to z perspektywy kleryckiej, a w przypadku kapelanów kapłańskiej, mam być takim kapelanem jakim Bóg mnie chce, i pełnić swoją posługę wśród harcerzy, tak jak On chce. A On mówi, ażebym był przede wszystkim dobrym pasterzem na Jego wzór – o czym przypomniał nam Ojciec Dominik Orczykowski.

Światu potrzeba świadków. Harcerzom również potrzeba świadków. Pełnić służbę to być świadkiem, czasem poprzez zwykłą obecność. Czasem poprzez wspólne znoszenie trudów obozowych razem z harcerzami, a jeśli zajdzie potrzeba przez roztropne karcenie. Jako kapelan, świadek Chrystusa będę posłany do wszystkich. Muszę stanąć podziałami, jakie nieraz się pojawiają, bo harcerstwo de facto jest jedno, Kościół jest jeden i Chrystus jest jeden. A ten Chrystus mówi: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (por. Mt 28,19). Pozostaje wysłuchać Go jak mamy nauczać i wypełnić.

Przewodniczący 2 HKK AGAMUS przy WSD Diecezji Sosnowieckiej

Ćw. Andrzej Nackowski

Zdjęcia:

Klik <-