Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni 安iadkowie
Wiara.zhr.pl

Nowy rozkaz Naczelnika

Sobota, 24 maja 2014

Nowy rozkaz Naczelnika

Druhowie,

W dziale rozkazy ukaza si najnowszy rozkaz Naczelnika Harcerzy LS. 04/2014 z dnia 24 maja 2014 r. w zwi您ku ze 鄉ierci hm. Roberta Chalimoniuka.