Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Pomoc dla Ukrainy - zobacz jak możesz pomóc, zgłoś się i Czuwaj!

Piątek, 21 lutego 2014

Pomoc dla Ukrainy - zobacz jak możesz pomóc, zgłoś się i Czuwaj!

Z wielkim zmartwieniem obserwujemy sytuację, która ma miejsce na Ukrainie. Polacy, którzy tak wiele walczyli o wolność wiedzą, jak drogocenną wartość stanowi wolna Ojczyzna. Pamiętając słowa Jana Pawła II, że „Wolność nie jest nam dana na zawsze” chcemy stanąć do służby, by udzielić pomocy ofiarom wydarzeń mających miejsce za u naszych wschodnich sąsiadów.

Jeśli czujesz w sobie potrzebę pomocy – zachęcamy do wykorzystania kilku możliwości, które planujemy podjąć jako Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - odwiedź stronę www.pomocdlaukrainy.zhr.pl