Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Dziś wszyscy obchodzimy urodziny!

Środa, 12 lutego 2014

Dziś wszyscy obchodzimy urodziny!
Druhny i Druhowie,

12 lutego 1989 roku w podziemiach kościoła św. Andrzeja Apostoła na Chłodnej w Warszawie spotkało się 51 przedstawicieli „niepokornych i niezależnych” środowisk harcerskich. 

Podjęło wstępne decyzje dotyczące charakteru i nazwy tworzonej organizacji oraz powołało Komisje Organizacyjną. 51 obecnych przedstawicieli utworzyło Komitet Założycielski ZHR. Po burzliwej dyskusji grono inicjatorów powstania nowej organizacji zadeklarowało utworzenie i przystąpienie do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Opracowano deklarację założycielską nowej organizacji oraz wyznaczono termin spotkania przedstawicieli tych środowisk z całej Polski w celu formalnego jej zawiązania.

Kolejne spotkanie miało miejsce 25 lutego w kościele św. Zygmunta w Warszawie. Tam w obecności ponad dwustu delegatów środowisk ze wszystkich stron Polski przyjęto uchwałę o powołaniu do życia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pod którą jeszcze na spotkaniu podpisało się 116 instruktorek i instruktorów harcerskich.

Dziś wszyscy obchodzimy urodziny! 

Z tej okazji zapraszamy wszystkie środowiska do radosnego świętowania i symbolicznego uczczenia tej rocznicy.

Chcemy przypomnieć członkom ZHR naszą tożsamość i wzbudzić radość oraz dumę z ówczesnych decyzji i naszych późniejszych dokonań. Decyzja o powołaniu nowej organizacji w 1989 roku zmieniła oblicze ruchu harcerskiego w Polsce.

Zachęcamy żeby te daty 12 i 25 lutego nie umknęły w naszej codziennej służbie. Proponujemy żeby środowiska w jakiś dowolny sposób pamiętały o tej rocznicy i w lutym zrobiły coś razem – może to być harc, flashmob, jakaś alarmowa akcja, wspólne zdjęcie do albumu, jakiś wypad i każdy Wasz pomysł. Możecie zaprosić inne drużyny lub znajomych – świętować na zimowisku czy w swoich miejscach służby.

Prosimy ślijcie swoje plany i relacje ze świętowania na rzecznik[at]zhr.pl z podaniem nazwy jednostki, miejsca wydarzenia oraz kontaktu do koordynatora (na wypadek gdyby któraś drużyna z Waszej okolicy chciała się przyłączyć).

Jakie pomysły zostały już zgłoszone możecie sprawdzić na mapie w urodzinowej zakładce (http://www.zhr.pl/25-lat-zhr/).