Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

ks. dr hm Krzysztof Bojko odszedł na wieczną wartę. Przyjaciel, Druh, Kapelan, Hufcowy.

Niedziela, 10 listopada 2013

ks. dr hm Krzysztof Bojko odszedł na wieczną wartę. Przyjaciel, Druh, Kapelan, Hufcowy.

Krzysztof jako ksiądz i instruktor harcerski, od lat związany był z „Harcerstwem Niepokornym”, był postacią ogólnie znaną. Pamiętamy jego działalność w Krajowej Radzie Duszpasterstwa Harcerskiego, z artykułów w „Czuwajmy” czy z książek, w których pisał głównie o harcerstwie na Polskich Kresach i przedwojennych kapelanach harcerskich. Jego pracę doktorską o kapelanach recenzował m. in. śp. hm Tomasz Strzembosz. To ś.p. Krzysztofowi zawdzięczamy przypomnienie i popularyzowanie postaci błogosławionego księdza harcerza Stefana Wincentego Frelichowskiego. To staraniom m. in. Krzysztofa w dniu 22 lutego 2003 r. w Warszawie Prymas Polski kard. Józef Glemp ogłosił Błogosławionego ks. Stefana W. Frelichowskiego patronem Harcerstwa Polskiego.

Pomimo tego wielkiego zaangażowania w sprawy „krajowe” Krzysztof miał czas na bycie drużynowym, hufcowym, członkiem Komisji Instruktorskiej Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy jak i proboszczem niewielkiej parafii w Białej gmina Chojnów koło Legnicy.

Jednak ciężka choroba i konieczność jej leczenia przerwały nagle „pielgrzymowanie” Krzysztofa po Harcerstwie, książkach i ukochanych i rodzinnych Kresach Wschodnich.

Nasz Przyjaciel, Druh, Kapelan, Hufcowy odszedł od nas na wieczna wartę w przededniu Narodowego Święta Niepodległości - 10 listopada 2013 roku o godzinie 2:20. 

 

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano następująco:

Dnia 14 listopada 2013 r. – g. 18.00 – Msza św. kościele pw. Przemienia Pańskiego w Białej

Dnia 15 listopada 2013 r. – g. 13.00 – Uroczystosci pogrzebowe w kościele pw. Przemienia Pańskiego w Białej. Pogrzeb ok 17:30 we Wrocławiu na cmentarzu św. Rodziny. Cmentarz Sepolno, biskupin.

 

Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie...