Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Dzień Papieski i Biała Służba - List od Kapelana Naczelnego ZHR

Piątek, 11 października 2013

Dzień Papieski i Biała Służba - List od Kapelana Naczelnego ZHR

„Braterski krąg łączący dłonie wokół ogniska to symbol jedności, solidarności i wierności
w przyjaźni. Są to cnoty szczególnie cenne w życiu społecznym każdego narodu. Wydaje się, że nasza Ojczyzna bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje dziś budowania jedności i kształtowania ducha jedności
w sercach ludzi, szczególnie młodych, którzy podejmują odpowiedzialność za przyszłość własną
i narodu”.          

bł. Jan Paweł II 30.08.1996

 

Drodzy Druhny i Druhowie!

Myślę, że z wielką radością przyjęliśmy wiadomość od Ojca Świętego Franciszka,  który ogłosił dzień uroczystości KANONIZACJI JANA PAWŁA II. Tym dniem będzie
27 kwietnia 2014 roku – Niedziela Miłosierdzia.

Do tego wydarzenia musimy się już teraz rozpocząć przygotowywać! Wszyscy! Przede wszystkim ze względu na szacunek dla naszego Papieża Polaka i z wdzięczności za jego sympatię i dobre słowo, które miał do nas – polskich harcerzy. Niech w tym przygotowaniu towarzyszą nam Jego słowa: „musicie od siebie wymagać...”(1983).

Ogłoszenie terminu kanonizacji zbiega się z XIII Dniem Papieskim, którego hasłem
są słowa: „Jan Paweł II – Papież dialogu”. To wydarzenie, pokazuje nam w jaki sposób powinniśmy przygotować się do tej uroczystości i naszego zaangażowania w ramach Białej Służby: 
            po pierwsze: przypomnieć sobie nauczanie Jana Pawła II, rozważyć je w swoim sercu
i (konkretnie!) wprowadzić w swoje życie;  
            po drugie: poprzez zbiórki, marsze, ogniska, wystawy przypomnieć innym osobę
i nauczanie Ojca Świętego;   
            po trzecie: podjąć służbę wobec najbardziej potrzebujących w odpowiedzi
na papieskie wołanie o „wyobraźnię miłosierdzia”.

Biała Służba nie może być jednorazową akcją. Wyjazd do Rzymu nie może być tylko turystyczną wyprawą. To ma być SPOTKANIE... Z JANEM PAWŁEM II: w sercu przez modlitwę, w myśli przez Jego nauczanie, w służbie przez poznawanie świadectw o jego miłości do każdego człowieka...

XIII Dzień Papieski dla każdego z nas i naszych środowisk powinien być naturalnym rozpoczęciem przygotowań do Kanonizacji Jana Pawła II. Bo na dobre przygotowanie do Służby przy Ojcu Świętym potrzeba dłuższego czasu i trudu. „Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”(1999).

Ważnym momentem dla duchowego przygotowania jest trwająca peregrynacja relikwii bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patron Polskiego Harcerstwa, w którym Jan Paweł II widział harcerski wzór do naśladowania "Zwracam się także do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla Was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”(1999).

Tych momentów będzie na pewno jeszcze wiele... Za chwilę pojawią się wymagania na sprawność Biała Służba 2014. Nie będą one do zaliczenia, będą one do przeżycia! Bo tylko wtedy to przygotowanie poprzez formację serca i służbę stanie najpiękniejszym darem
dla Jana Pawła II, który „stoi teraz w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi”
(J. Ratzinger 2005).

Ojcze Święty Janie Pawle II błogosław nam
na ten piękny czas Białej Służby z nieba!

 

Kapelan Naczelny ZHR

ks. hm. Kazimierz CHUDZICKI SDB

 

Komunikaty:

Dzień Papieski – zachęcam wszystkie środowiska do zaangażowania się w dniu 13 października br. w XIII Dzień Papieski poprzez organizację uroczystych apeli, zbiórek, zaangażowanie w lokalne wydarzenia, marsze, msze św.

Proszę również o zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na rzecz najuboższej młodzieży – jeżeli przez parafię to od ks. proboszcza bierzecie materiały i puszki i z nim się rozliczacie, przesyłając nam do wiadomości ile pieniędzy uzbieraliście. Jeżeli przez lokalnych koordynatorów to rozliczacie się przesyłając na konto Fundacji Dzieła Tysiąclecia, lub zgodnie z wytycznymi koordynatorów, nam również przesyłając informację. Pomagając w zbiórce pomagamy również harcerkom i harcerzom ZHR, którzy dzięki naszemu zaangażowaniu są stypendystami.  

Wszelkie informacje i zapytanie możecie składać do druhny pwd. Agnieszki Borkowskiej HR na adres: agniecha@zhr.pl. Do niej również przesyłajcie informacje
i sprawozdania z przebiegu Dnia Papieskiego. Zdjęcia również mile widziane.

Przydatne materiały można pobrać ze strony Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia: http://www.dzielo.pl/pl/strona/210/dzien-papieski-2013 .

 

Biała Służba 2014 - w związku z kanonizacją Jana Pawła II rozpoczęliśmy przygotowania do Białej Służby.  Koordynatorem z ramienia Naczelnictwa jest ks. hm. Andrzej Jaworski HR: jawor@vip.interia.pl . Osoby, które chcą się włączyć w organizację metodyczną, programową, logistyczną czy duchową – zapraszamy!