Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

III Tydzień Wychowania - Lublin

Piątek, 13 września 2013

Druhowie,
Przewodnicząca ZHR objęła swoim patronatem organizowany w Lublinie III Tydzień Wychowania organizowany przez Ojców Jezuitów, Sodalicje Mariańskie, Towarzystwo Gimastyczne „Sokół” oraz Kapelanów Lubelskiego Okręgu ZHR.
Wydarzenie będzie miało miejsce w Lublinie w dniach 15-18 września 2013 r.
Zachęcamy Instruktorów do wzięcia udziału w wybranych punktach programu.
Druhowie,
Przewodnicząca ZHR objęła swoim patronatem organizowany w Lublinie III Tydzień Wychowania organizowany przez Ojców Jezuitów, Sodalicje Mariańskie, Towarzystwo Gimastyczne „Sokół” oraz Kapelanów Lubelskiego Okręgu ZHR.
Wydarzenie będzie miało miejsce w Lublinie w dniach 15-18 września 2013 r.
Zachęcamy Instruktorów do wzięcia udziału w wybranych punktach programu.