Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Spotkanie Kręgu Harcmistrzów - 13 kwietnia 2013 r. - Łódź

Niedziela, 10 marca 2013

Spotkanie Kręgu Harcmistrzów - 13 kwietnia 2013 r. - Łódź

Druhu  Harcmistrzu,
Pragniemy zaprosić druha na zbiórkę Kręgu Harcmistrzowskiego ZHR do  Łodzi w dniu 13 kwietnia (sobota) 2013 roku. 

Dynamika wymuszanych zmian społecznych jaką widzimy wokół nas wymaga poważnego zastanowienia się nad formami pracy z młodymi instruktorami, namysłu nad trwałością fundamentów ideowych i  programowych naszej organizacji, a także nad strategią jej rozwoju przez najbliższe lata. Mnogość wyzwań, które stoją przed Harcerstwem wymaga ponownego przemyślenia roli harcmistrza w Związku, naszej odpowiedzialności nie tylko za jego obecny kształt, ale przede wszystkim przyszłość. Zadaniem naszego Kręgu jest tak odpowiadanie na potrzeby zgłaszane przez Naczelnika, jak i samodzielne definiowanie naszych zadań, integracja  środowiska harcmistrzowskiego i mobilizowanie go do pracy na rzecz Związku.

Jednak osiąganie założonych celów nie jest możliwe bez Twojego, druhu harcmistrzu, udziału. Nieobecność wielu z nas w kluczowych dla przyszłości harcerstwa dyskusjach, w przedsięwzięciach lokalnych i ogólnopolskich powoduje,  że młodzi instruktorzy, nie bez racji, czują się osamotnieni, i nie zawsze potrafią  znaleźć optymalne rozwiązania piętrzących się problemów. Nacisk  środowisk opiniotwórczych, permanentna już nagonka na Kościół, ofensywa "genderowa" tworzą sytuację, w której przyszło funkcjonować naszym instruktorom i harcerzom. Bez naszego udziału w pokonywaniu pojawiających się zagrożeń i wykorzystywaniem szans nie jest możliwy rozwój organizacji i jej trwanie przy Przyrzeczeniu i Prawie, co pokazały przeprowadzone w OH-y badania socjologiczne.

Dlatego oczekujemy, że spotkamy się razem w kwietniu i wspólnie rozpoczniemy działania, które z czasem doprowadzą do wzmocnienia całego Związku.

Zachęcamy Cię również do wypełnienia ankiety, którą załączamy do newsa.

 

Informacje organizacyjne dotyczące zbiórki:

Termin i miejsce:   13 kwietnia  2013 r., godz. 9.00  – 22.00, Łódź ul. Broniewskiego 1a  (Centrum Służby Rodzinie).

Program, m.in:
- "Zagrożenia współczesnej młodzieży" 
- "Wierność Prawu w OH-y ZHR" 
- "ZHR a wyzwania współczesności" 
- "Zadania Kręgu na dziś i jutro" 
- "Rok bł. Frelichowskiego" 
- "Konferencja Harcmistrzowska ZHR, Konferencja Instruktorska OH-y, Warsztaty Hacmistrzowskie, etc." - dyskusja
- "Ognisko Harcmistrzów" 

Czuwaj!
Wódz Kręgu - hm. Paweł Zarzycki
Komendant Zbiórki - hm. Adam Komorowski