Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni 安iadkowie
Wiara.zhr.pl

Informacje o kursach szkoleniowych

Czwartek, 21 lutego 2013

Informacje o kursach szkoleniowych
W dziale Kszta販enie Instruktorów zaczynaj pojawia si informacje o kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych w 2013 roku. Zach璚amy do zapoznania si z propozycjami kszta販enia.