Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Trwają coroczne spisy jednostek i instruktorów!

Wtorek, 1 stycznia 2013

Trwają coroczne spisy jednostek i instruktorów!
Jak co roku wszyscy instruktorzy naszej Organizacji wypełniają arkusze spisowe podsumowując dwoją służbę w roku poprzednim oraz deklarując swoją aktywność na rok przyszły. 

Nieco bardziej rozbudowane zadanie mają drużynowi, którzy dokonują spisu swojej jednostki. Następnie w oparciu o zakończone spisy jednostek odpowiednie arkusze uzupełniają hufcowi, a na samym końcu komendanci chorągwi. 
Dzięki sumiennie wypełnionym arkuszom, po przeprowadzeniu spisu jesteśmy w stanie stwierdzić ilu członków liczy nasza Organizacja, w jakich działają jednostkach etc.
Druhowie! Prosimy Was o poświęcenie chwili uwagi i czasu, aby wypełnić oba tak ważne dla nas spisy.
SPIS INSTRUKTORSKI
adres aplikacji internetowej: http://cesei.zhr.pl
terminy: Spis rozpoczęliśmy 11 listopada 2012 roku, a zakończymy 22 lutego 2013 roku.
SPIS JEDNOSTEK
adres aplikacji internetowej: http://baobab.zhr.pl
terminy:
- od 1 - 14 stycznia spisują się drużyny,
- od 14 - 24 stycznia spisują się hufce,
- od 24 stycznia do 31 stycznia spisu dokonują komendanci chorągwi.
Prosimy o terminowe i rzetelne wypełnienie aplikacji spisowych!