Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Harcerskie Czuwanie - Adwent 2012 - II tydzień

Wtorek, 11 grudnia 2012

Harcerskie Czuwanie - Adwent 2012 - II tydzień
Druhny i Druhowie!
Mam nadzieje, że w I Tygodniu Adwentu, podjęliście refleksję nad tym czym dla Was jest miłość i jak słowo „kocham” wypełniacie treścią swojego życia.  
W II Tygodniu Adwentu, spoglądając na Olgę i Andrzeja Małkowskich, 
oraz na bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego zwróćmy uwagę na ich postawę wierności wobec swojego powołania: małżeńskiego i kapłańskiego; wierności wartościom, jakie zapisane są w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim; 
czy wierności w służbie bliźniemu, którą w sposób ekstremalny zrealizowali, oddając swoje życie, bł. ksiądz Wicek i druh Andrzej .   
I po tej refleksji przypatrzmy się WIERNOŚCI w naszym życiu. Wierności słowu, ludziom, ideom... Poczynając od wierności złożonemu Prawu Harcerskiemu.  
Wierność domaga się wyboru. Bo bez dokonania wybory komu, czemu mamy być wierni? Ale wierność zakłada też wytrwałość.  Niech w tej refleksji poprowadzi nas Druhna Naczelniczka.  
Czuwajmy wiernie!
    
ks. hm. Kazimierz Chudzicki SDB 
Kapelan Naczelny ZHR  
Druhny i Druhowie!

Mam nadzieje, że w I Tygodniu Adwentu, podjęliście refleksję nad tym czym dla Was jest miłość i jak słowo „kocham” wypełniacie treścią swojego życia.  

W II Tygodniu Adwentu, spoglądając na Olgę i Andrzeja Małkowskich, 
oraz na bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego zwróćmy uwagę na ich postawę wierności wobec swojego powołania: małżeńskiego i kapłańskiego; wierności wartościom, jakie zapisane są w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim; czy wierności w służbie bliźniemu, którą w sposób ekstremalny zrealizowali, oddając swoje życie, bł. ksiądz Wicek i druh Andrzej .  

I po tej refleksji przypatrzmy się WIERNOŚCI w naszym życiu. Wierności słowu, ludziom, ideom... Poczynając od wierności złożonemu Prawu Harcerskiemu.  

Wierność domaga się wyboru. Bo bez dokonania wybory komu, czemu mamy być wierni? Ale wierność zakłada też wytrwałość.  Niech w tej refleksji poprowadzi nas Druhna Naczelniczka.  
Czuwajmy wiernie!
    
ks. hm. Kazimierz Chudzicki SDB 
Kapelan Naczelny ZHR