Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni 安iadkowie
Wiara.zhr.pl

Akcja Paczka 2012

Poniedzia貫k, 22 pa寮ziernika 2012

Akcja Paczka 2012

Jak co roku harcerki i harcerze z ZHR wezm udzia w ogólnopolskiej Akcji Paczka skierowanej do najbardziej potrzebuj帷ych Polaków z Kresów Wschodnich.

Projekt ten jest jednym z wielu rodzajów s逝瘺y jakie podejmuje ZHR na by造ch Kresach Rzeczypospolitej. Z darów, które harcerze zbior w parafiach w Polsce przygotowywane zostan paczki, które nast瘼nie w okresie przed鈍i徠ecznym zostan zawiezione na Litw, υtw, Bia這ru i Ukrain. Tam, we wspó逍racy z miejscowymi harcerzami b康 polsk organizacj dzia豉j帷 na danym terenie, harcerze z Polski osobi軼ie roznios paczki do osób najbardziej potrzebuj帷ych – starszych, chorych, rodzin wielodzietnych znajduj帷ych si w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nasi Harcerze trafiaj równie do Polskich domów dziecka na Litwie gdzie zorganizuj Wigili wraz ze 安. Miko豉jem. Zawsze wykorzystuj帷 okazj pobytu na Kresach uczestnicy wyjazdu zwiedzaj miejsca zwi您ane z polsk histori takie jak Grodno, Lwów czy Wilno.

Je瞠li chcesz pomóc Polakom na Wschodzie i wzi望 udzia w Akcji Paczka jako koordynator wyjazdu dla swojego 鈔odowiska, to ju dzi wejd na stron:

www.akcjapaczka.zhr.pl

i zg這 si za po鈔ednictwem e-mail:

akcjapaczka@zhr.pl.

Pomo瞠my Ci w sprawach organizacyjnych, przeka瞠my kontakty do polskich organizacji oraz wesprzemy wyjazd finansowo. Dzi瘯i anonimowym darczy鎍om zostan zakupione specjalne kartonowe pude趾a na dary oraz naklejki Akcji Paczka, które na pocz徠ku grudnia roze郵emy do wszystkich koordynatorów wyjazdów.

 

Czuwaj

phm. Tomasz Górnicki HR