Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Warsztaty dla Hufcowych (cz. I) z Chorągwi: Lubelskiej, Małopolskiej i Podkarpackiej już w październiku!

Środa, 26 września 2012

Warsztaty dla Hufcowych (cz. I) z Chorągwi: Lubelskiej, Małopolskiej i Podkarpackiej już w październiku!
Warsztaty dla hufcowych - czyli jak skutecznie wspierać drużynowego w jego pracy wychowawczej? Na to (i inne) pytania odpowiadać będą uczestniczący w warsztatach hufcowi wraz ze swoimi komendantami chorągwi.

Warsztaty dla Hufcowych, to inicjatywa mająca się przyczynić do tego, aby hufcowi koncentrowali swoje działania przede wszystkim na wspieraniu drużynowych w prowadzeniu drużyn, w tym w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych z harcerzami.

Planujemy w czterech miejscach Polski, w ciągu nadchodzącego roku harcerskiego spotkać się z Wami podczas weekendowych warsztatów. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy mogli podnosić efektywność Waszej harcerskiej służby w ramach funkcji, które pełnicie.Terminy spotkań:

4-5 października 2012 r. - Chorągwie: Lubelska, Małopolska, Podkarpacka (w załączniku informacje organizacyjne dla uczestników pierwszego spotkania)

30 listopada - 2 grudnia 2012 r. - Chorągwie: Północno-Zachodniej, Pomorska, Kujawsko - Pomorska i Wielkopolska;

15-17 lutego 2013 r. - Chorągwie: Ziemi Opolskiej, Dolnośląska i Górnośląska

w trakcie koncultacji jest spotkanie dla Chorągwi Łódzkiej oraz Mazowieckiej.

Czuwaj
Komendant Warsztatów dla Hufcowych
hm. Janusz Dziewit HR
janusz.dziewit@testhr.pl