Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Trwają zapisy na kurs podharcmistrzowski "Pogoń".

Poniedziałek, 24 września 2012

Trwają zapisy na kurs podharcmistrzowski "Pogoń".

Jesienią rozpocznie się trzecia edycja kursu podharcmistrzowskiego „Pogoń”. Do szkolenia zgłosić się może każdy instruktor pełniący służbę przynajmniej w stopniu przewodnika. Kandydat powinien również odznaczać się wytrwałością i odwagą, niezbędnymi do podjęcia tego wyjątkowego wyzwania. Na zgłoszenia czekamy najpóźniej do 5 października 2012 roku, ale warto zgłosić się jak najszybciej!

Kurs oficerski „Pogoń 3” składa się z trzech zbiórek organizowanych jesienią i zimą 2012 roku. W ramach szkolenia poruszane będą tematy dotyczące m.i.n. metodyki, taktyki, wyszkolenia sportowego, terenoznawstwa, a także postawy instruktorskiej. Jak zawsze głównym zadaniem kolejnej edycji „Pogoni” pozostaje przygotowanie instruktorów do pełnienia odpowiedzialnej służby w korpusie podharcmistrzowskim oraz wzmocnienie koleżeństwa instruktorskiego.

Spotkania Brygadowego Koła Młodych „Pogoń” to wyjątkowa okazja do:
* przeżycia prawdziwej przygody w wybornym towarzystwie;
* rozwoju – instruktorskiego i nie tylko;
* wzmacniania ducha i kształtowania charakteru;
* umocnienia starych przyjaźni i zawarcia nowych;
* szukania odpowiedzi jak wychowywać wychowawców;
* twórczej wymiany myśli i poglądów.

 

 

Komendant:  hm. Bartłomiej Godzisz

Terminy zbiórek:

Zbiórka I:         26-28 października 2012 r.
Zbiórka II:        16-18 listopada 2012 r.
Zbiórka III:       27-30 grudnia 2012 r.

Wymagania:

Do udziału w kursie może zgłosić się instruktor ZHR posiadający stopień przewodnika, pełniący służbę w Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy (do zakwalifikowania się na kurs niezbędne jest przesłanie opinii przełożonego).

Koszt:  250pln za cały Kurs 

Zgłoszenia:  najpóźniej do 5 października 2012 r. wypełnij ankietę zgłoszeniową:

 

Pytania dotyczące trzeciej edycji kursu Pogoń oraz sprawy indywidualne proszę kierować bezpośrednio do Komendanta (b.godzisz[_]zhr.pl).

Do walki o Wielką Polskę!

/-/ Dobry Tur