Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Ostatnia szansa na wzięcie udziału w konkursie fotograficznym "Puszczański Obóz 2012"

Czwartek, 13 września 2012

Ostatnia szansa na wzięcie udziału w konkursie fotograficznym "Puszczański Obóz 2012"

Jaka jest idea programu „Puszczańskiego obozu”?

Celem tegorocznej edycji programu „Puszczański obóz” jest zainspirowanie drużyn harcerzy do tego, aby w swoim obozownictwie pamiętały o puszczaństwie. Służyć temu mają uwiecznione na fotografiach elementy obozowego zdobnictwa, pionierki i różnych innych rozwiązań które drużyny harcerzy wykonują w trakcie trwających obozów. Ma to służyć zebraniu różnorodnych przykładów i ciekawych rozwiązań puszczaństwa na obozach, być przyczynkiem do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim pomóc w popularyzacji go jako harcerskiego stylu obozowania i życia w ogóle.

 

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie fotograficznym „Puszczański obóz 2012”?
To nic trudnego!

  1. Zrób zdjęcie prezentujące element pionierki, zdobnictwa obozowego etc. Twojej drużyny (rozmiar zdjęcia – minimalny format 2272 x 1704 pikseli),
  2. Dodaj do wysyłanego zdjęcia opis zawierający:
    1. Dane autora zdjęcia – imię, nazwisko, stopień, jednostka,
    2. Opis zdjęcia  (maksymalnie trzy zdania),
  3. Wyślij zdjęcie na gkh@zhr.pl do 15 września 2012 roku,
  4. Każdy harcerz może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia.

Po tym terminie nadesłane zdjęcia zostaną umieszczone w galerii i zaprezentowane członkom Organizacji. Spośród nadesłanych zdjęć członkowie Głównej Kwatery Harcerzy nagrodzą trzy. Dodatkowo, przewidziana jest nagroda publiczności wybrana w drodze głosowania.

 

Co dalej?

W przyszłym roku program „Puszczański obóz” będzie bardziej rozbudowana, dlatego też pragnieniem Głównej Kwatery Harcerzy jest, aby już podczas tegorocznych obozów temat ten pojawił się w głowach drużynowych i komendantów i inspirował do przyszłorocznych akcji letnich.

Informujemy jednocześnie o formowaniu zespołu mającego na celu popularyzację puszczaństwa
w Organizacji Harcerzy, który pragniemy stworzyć przy Głównej Kwaterze Harcerzy. Z chęcią przyjmiemy zgłoszenia instruktorów chcących zaangażować się w jego pracę. Na zgłoszenia instruktorów chętnych do włączenia się do zespołu czekamy do 5 października 2012 roku pod adresem mailowym gkh@zhr.pl.

 

Czuwaj!

Naczelnik Harcerzy
hm. Sebastian Grochala