Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

XII Dzień Papieski

Wtorek, 11 września 2012

XII Dzień Papieski

Drodzy Druhowie!

Dnia 14 października 2012 r. obchodzić będziemy 14. Dzień Papieski, tegoroczne hasło Dnia Papieskiego  to:

Papież rodziny

Dzień Papieski jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi, jednym
z wymiarów Dnia Papieskiego jest publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością",
w której corocznie udział bierze blisko 100 tys. wolontariuszy. Zebrane w ten sposób środki finansowe przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom, pochodzącym z wiosek i małych miast.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej od 2001 roku czynnie włącza się w wydarzenia związane
z Dniem Papieskim. Od czternastu lat w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową  spróbujemy pokazać na ile jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II, na ile ideały harcerskie są zbieżne z naszą codzienną służbą.

Harcerski i harcerze w tym dniu organizują i włączają się w wiele akcji mających na celu upamiętnienie wyboru Papieża polaka na Stolicę Piotrową. Jedną z najpopularniejszych jest zorganizowanie zbiórki pieniędzy w swoich miastach, miasteczkach, tam gdzie prowadzimy na co dzień swą działalność harcerską. 

Zapraszam wszystkie środowiska do zaangażowania się w 14. Dzień Papieski. Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy jest doskonałą formą służby harcerskiej, zebrane przez Nas pieniądze trafią do potrzebujących młodych ludzi, do naszych rówieśników, którzy bez naszego wsparcia nie będą wstanie podjąć nauki w ośrodkach akademickich oddalonych od swoich rodzinnych domów.

Aby przeprowadzić zbiórkę pieniędzy należy:

- wypełnić i wysłać deklarację dla pełnomocników zbiórki publicznej, link: http://dzielo.pl/files/uploads/Dzien%20Pap%20aktualnosci/oko_dp/Deklaracja%20Pe%C5%82nomocnik%C3%B3w%20-%20OKO%20DP%20%282%29.pdf
Deklarację należy wypełnić i wysłać bezpośrednio do siedziby Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” do dnia 24 września. -Fundacja na wskazany adres wyśle materiały niezbędne do przeprowadzenia kwesty (identyfikator, puszkę, materiały promocyjne),

- zapoznać się z dokumentem pt. „ABC pełnomocnika DP”,

- zapoznać się z Regulaminem Zbiórki Publicznej podczas „Dnia Papieskiego 2012”,

- w przypadku gdy drużyna zbiera datki przy parafii udaje się do proboszcza proponując pomoc, odbiera puszki i naklejki i po zbiórce i spisaniu protokołu oddaje pieniądze proboszczowi przekazując do pełnomocnika DP informację ile i w jakiej parafii zebrano i przekazano,

- gdy zbiórka jest poza parafią: drużyna przesyła pieniądze na konto Dzieła przesyłając do Pełnomocnika kopię protokółu i kopię dowodu wpłaty,

- wszelkie informacje (wysokość zebranej kwoty, skan potwierdzenia dowodu wpłaty) należy przesłać na e-mail: mchlopik@zhr.pl.

 

Czuwaj!

hm. Mariusz Chłopik
tel. kom. 662 479 732
e-mail: mchlopik@zhr.pl