Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

Zaproszenie Kapelana Naczelnego ZHR na XXX Pielgrzymkę Harcerską na Jasną Górę (7-9 września 2012 roku)

Poniedziałek, 25 czerwca 2012

Zaproszenie Kapelana Naczelnego ZHR na XXX Pielgrzymkę Harcerską na Jasną Górę (7-9 września 2012 roku)

Drodzy Druhny i Druhowie!

 

            W dniach 7 – 9 września 2012 roku na Jasnej Górze, już po raz trzydziesty, staną przed obliczem Jasnogórskiej Hetmanki i Królowej Polski harcerki i harcerze, by złożyć Jej raport z realizacji miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka, a jednocześnie, by dokonać rachunku sumienia z wierności Prawu i Przyrzeczeniu harcerskiemu.     

            Przed trzydziestu laty z Jasnej Góry rozszedł się do wszystkich środowisk harcerskich ostatni apel KIHAM-u, w którym zostały zawarte m.in. i te słowa:

·        Bądźcie wierni nakazom Prawa Harcerskiego. Przywróćcie tekst Prawa, które zostało sprawdzone w życiu przez wiele pokoleń harcerek i harcerzy, okupione krwią dziewcząt i chłopców z Szarych Szeregów, a które Harcerstwu odebrano;

·        Pamiętajcie zawsze o harcerskim braterstwie,twórzcie więzy przyjaźni i harcerskiej współpracy, wcielajcie na każdym kroku hasło, iż harcerz za brata uważa każdego innego harcerza. Pamiętajcie, że w jedności siła, że nie wolno dać się ponownie poróżnić i odgrodzić sztucznymi granicami hufców i chorągwi;

·        Bez względu na okoliczności pozostańcie na zawsze Harcerkami i Harcerzami.

Przesłanie to po trzydziestu latach jest wciąż aktualne. Dzisiaj jednak nie musimy walczyć o ich zapis, ale o ich realizację w naszej codziennej służbie.  A do tego potrzeba mocnego ducha, szczerej i silnej woli, oraz wspólnoty braterskiej. To jest nasza siła! Gdzie jej nabrać? Na Jasnej Górze, w duchowej stolicy naszej Ojczyzny. U Matki! 

Zapraszam, każdą i każdego z Was na Jasną Górę, by po raz kolejny, poprzez modlitwę i refleksję nabrać sił duchowych, dzięki którym damy świadectwo wierności harcerskim ideałom. 

Na czas duchowego przygotowania
do XXX Pielgrzymki Harcerskiej na Jasną Górę
ogarniam Was wszystkich modlitwą
i kapelańskim błogosławieństwem:

 

                                                         KAPELAN NACZELNY ZHR

/-/ ks. hm. Kazimierz Chudzicki SDB