Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni Świadkowie
Wiara.zhr.pl

8 września 2012 roku, w trakcie Harcerskiej Pielgrzymki do Częstochowy odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd ZHR.

Niedziela, 17 czerwca 2012

8 września 2012 roku, w trakcie Harcerskiej Pielgrzymki do Częstochowy odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd ZHR.
Druhowie!

Informuję, że uchwałą nr 257/2 z dnia 10 czerwca 2012r. Naczelnictwo, działając na
podstawie & 17 ust. 6 Statutu, zwołało Nadzwyczajny Zjazd ZHR, który odbędzie się 8 września
2012 r. w Częstochowie, podczas Jubileuszowej XXX Harcerskiej Pielgrzymki na Jasną Górę.

W załączeniu list od Przewodniczącej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.