Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl


1pro

Ostatni 安iadkowie
Wiara.zhr.pl

Nekrolog hm. Konrada Obr瑿skiego

Poniedzia貫k, 20 lutego 2012

W dniu pogrzebu Konrada - 17 lutego 2012 r.  w ogólnopolskim wydaniu Rzeczypospolitej ukaza si niniejszy nekrolog.