Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

Program spotkania

Program spotkania

PROGRAM SPOTKANIA GÓWNEJ KWATERY HARCERZY ZHR

Z KORPUSEM INSTRUKTORSKIM CHOR:WI HARCERZY ZHR

 

Program spotka wygl康a nast瘼uj帷o:

Ze strony GKHy w spotkaniach b璠 brali udzia:
- Naczelnik i Wicenaczelnicy,
- cz這nkowie Biura GKHy,
- cz這nkowie Wydzia逝 prawno-wizytacyjnego,
- przedstawiciele Wydziaów Zuchowego, Harcerzy, W璠rowników, Harcerzy Starszych.

Program
- w trakcie jednego weekendu chcemy odwiedzi dwie chor庵wie sp璠zaj帷 w ka盥ej 12h

Spotkanie w I Chor庵wi:
- pi徠ek, godz. 20:00 - 24:00 (spotkanie z Komend Chor庵wi) - BLOK I
- sobota, godz. 9:00 - 17:00 (spotkanie otwarte z instruktorami chor庵wi) - BLOK II
Spotkanie w II Chor庵wi:
- sobota, godz. 20:00 - 24:00 (spotkanie z Komend Chor庵wi) - BLOK I
- niedziela, godz. 9:00 - 17:00 (spotkanie otwarte z instruktorami chor庵wi) - BLOK II

 

Program szczegó這wy:

BLOK I – pi徠ek b康 sobota 20:00 – 24:00

blok 4-godzinny pierwszego dnia - cz這nkowie GKHy + Komenda Chor庵wi (tj. Komendant,

zast瘼cy, sekretarz, hufcowi, referenci)

o Prezentacja Chor庵wi przez komendanta - 30 min.

o Wizytacja zespo逝 prawno-wizytacyjnego w oparciu o ankiet - 90 min.

o Dyskusja o stanie chor庵wi, problemach, potrzebach - 120 min.

BLOK II – sobota b康 niedziela 9:00 – 17:00

blok 8-godzinny drugiego dnia - wszyscy instruktorzy i p.o. dru篡nowych

o Poznanie si, przedstawienie - 30 min.

o Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej przez Wydzia Prawno-Wizytacyjny - 45 min.

o Krótka dyskusja, pytania - 30 min.

o Prezentacja sytuacji ogólnej i dzia豉 Organizacji Harcerzy - w tym zwracanie uwagi na

propozycje szczególnie warto軼iowe z punku widzenia konkretnej chor庵wi - 45 min.

o Prezentacja i omówienie Drogi harcerza jako wst瘼 do prezentacji za這瞠 pionów

wychowawczych - 15 min

o Wydzia Zuchowy - zuchy - 30 min

o Wydzia Harcerzy - harcerze - 30 min

o Wydzia W璠rowników - w璠rownicy - 30 min

o Wydzia Harcerstwa Starszego - harcerze starsi - 15 min

o Warsztaty z podzia貫m na piony (rozszerzenie tematyki, instruktorzy sami wybieraj na co

id - najlepiej zgodnie z tym, czym si zajmuj, gdzie czuj braki, co ich interesuje) - Zuchy /

Harcerze / W璠rownicy / Harcerze Starsi / Kszta販enie / Harcmistrzowie i korpus instruktorski (np.

komisje stopni) - 60 min.

o Spacer, atrakcja, poznanie miasta - 120 min. (chcemy, 瞠by軼ie pokazali nam swoje miasto,

miejsce, gdzie 篡jecie, dzia豉cie)

o Czas na pytania dodatkowe, dyskusja na koniec wizyty, podsumowanie - 60 min.