Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Główna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań

9 / 11 stycznia - Chorągwie: Wielkopolska i Północno-Zachodnia

27 lutego / 1 marca - Chorągwie: Lubelska i Podkarpacka

13 / 15 marca – Chorągwie: Łódzka i Mazowiecka

24 / 16 kwietnia - Chorągwie: Dolnośląska i Ziemi Opolskiej

8 / 10 maja – Chorągwie: Kujawsko-Pomorska i Pomorska

19 / 21 czerwca - Chorągwie: Górnośląska i Małopolska