Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

M這dzik

M這dzik

- zdobywany w wieku 11-13 lat,
- otwierany niezw這cznie po zako鎍zeniu próby na harcerza (nie trwaj帷ej d逝瞠j ni 3 miesi帷e od przyj軼ia harcerza na pierwsz zbiórk),
- czas trwania próby: 3 – 4 miesi帷e.

 

Idea stopnia

Wiem, co to znaczy by harcerzem. Znam Prawo Harcerskie. Jestem gotowy z這篡 Przyrzeczenie Harcerskie. Jestem samodzielny i gotowy do s逝瘺y. Pomagam innym. Odró積iam dobro i z這. Post瘼uj zgodnie z wskazaniami wiary chrze軼ija雟kiej. Poprzez dobre uczynki staj si coraz lepszy. Jestem dobrym synem, koleg i uczniem.

 

Wymagania na stopie

 

Praca nad charakterem

 

 • Kszta速owanie charakteru:

 

- Zna Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.
- Pracuje nad w豉snym charakterem – zna swoje wady i walczy z nimi, jest punktualny i obowi您kowy.
- Regularnie spe軟ia dobre uczynki.

 

 • Rozwój religijny:

 

- Praktykuje swoj wiar (pami皻a o codziennej modlitwie, w niedziele i 鈍i皻a uczestniczy we Mszy 安i皻ej).
- Zna podstawowe fakty z 篡cia Jezusa Chrystusa.

 

 •  Rozwój intelektualny:

 

- Jest dobrym uczniem, poprawi wyniki w nauce.
- Przedstawi si i opowiedzia o sobie w dowolnym j瞛yku obcym.

 

 •  Rozwój fizyczny:

 

- Poprawi swoj sprawno嗆 fizyczn w wybranym zakresie– np. nauczy si wspina / je寮zi na rowerze (zdoby kart rowerow) / szybciej biega / nauczy si p造wa (zdoby kart p造wack) itp.

 

Harcerskie wtajemniczenie

 

 • Do鈍iadczenie harcerskie

 

- Przez co najmniej 5 miesi璚y systematycznie uczestniczy w 篡ciu zast瘼u i dru篡ny.
- By na obozie lub uczestniczy w innej formie wyjazdu harcerskiego (zimowisko, biwak).
- Zdoby przynajmniej 5 sprawno軼i *.
- Regularnie p豉ci sk豉dki harcerskie.

 

 • Wiedza harcerska

 

- Zna symbolik lilijki, Krzy瘸 Harcerskiego i znaczenie zawo豉nia Czuwaj!.
- Zna oznakowanie stopni harcerskich i instruktorskich.
- Zna oznakowanie funkcji w dru篡nie, w szczepie i hufcu
- Zna zwyczaje zast瘼u i tradycje dru篡ny.
- Wie kim by Baden-Powell i Andrzej Ma趾owski.

 

 •  Styl harcerski

 

- Posiada mundur i skompletowa podstawowy ekwipunek harcerski.
- Umie spakowa plecak na biwak.
- Umie przyszy guzik lub plakietk.
- Umie za酥iewa pie郾i obrz璠owe dru篡ny, Hymn Harcerski i Modlitw Harcersk.
- Umie zachowa si przy obrz璠owym ognisku.
- Umie wykonywa komendy zgodnie z regulaminem musztry.

 

 •  Samarytanka i zdrowie

 

- Umie opatrzy skaleczenie, wezwa pomoc do wypadku.

 

 •  Przyrodoznawstwo

 

- Umie rozpozna 10 gatunków drzew.
- Umie rozpozna 5 sylwetek dzikich zwierz徠 wyst瘼uj帷ych w polskich lasach.

 

 •  ㄠczno嗆

 

- Umie zaszyfrowa wiadomo嗆 przynajmniej trzema sposobami.
- Umie poprawnie dostarczy ustny meldunek.
- Umie wys豉 wiadomo嗆 poczt tradycyjn i emailem.

 

 •  Terenoznawstwo i krajoznawstwo

 

- Umie czyta i porusza si po znakach patrolowych.
- Umie wskaza kierunki wed逝g busoli, s這鎍a i gwiazd – zgodnie z nimi orientuje map.
- Umie porusza si po swojej okolicy i wskaza wa積e punkty (np. urz康 gminy, poczta, stra po瘸rna, policja, apteka, pogotowie ratunkowe, zabytki).

 

 •  Obozownictwo i pionierka

 

- Umie rozbi ma造 namiot.
- Umie zawi您a 3 u篡teczne w瞛造 – pokaza, do czego mo積a je wykorzysta.
- Umie bezpiecznie pos逝giwa si no瞠m, toporkiem, pi陰 i saperk. Zaprojektowa i wybudowa proste urz康zenie obozowe. Konserwuje narz璠zia pionierskie.
- Umie por帳a drewno, rozpali, zgasi i zamaskowa ognisko.
- Umie wypra swoje ubranie.
- Umie ugotowa prosty posi貫k na w豉snor璚znie zbudowanej kuchni polowej i spo篡 go wraz z zast瘼em. Potrafi zrobi kanapk, usma篡 jajecznic.

 

S逝瘺a

 

 • Wychowanie prorodzinne

 

- Ma sta貫 obowi您ki domowe, z których si sumiennie wywi您uje.
- Zna zasady zachowania przy stole, okazywania szacunku starszym i rycersko軼i wobec dziewcz徠 - stosuje je w praktyce.

 

 •  S逝瘺a Polsce i Bli幡im

 

- Zna god這, barwy i Hymn Narodowy, zna imi i nazwisko prezydenta RP. Wywiesza flag z okazji najwa積iejszych 鈍i徠 pa雟twowych, wie kiedy i dlaczego powinno si to robi.
- Jest kole瞠雟ki, pomóg w nauce koledze, kole瘸nce z klasy b康 podwórka. Okazuje szacunek osobom starszym.

 

Dodatkowo próba uzupe軟iona jest o zadania uj皻e w program indywidualnej próby harcerza, u這穎nej przez dru篡nowego na podstawie sylwetki i idei stopnia (ilo嗆 zada wg. uznania dru篡nowego).

 

 


 

Próba ko鎍owa na stopie m這dzika

Przypomnijmy!

Wiedza i umiej皻no軼i kandydata powinny zosta wyrywkowo sprawdzone - na przyk豉d w formie biegu harcerskiego. Bieg harcerski jest gr terenow – ci庵iem zada do wykonania indywidualnie lub zespo這wo b康 specjalnie zaaran穎wanych sytuacji, w których kandydat b璠zie musia wykaza si w praktyce posiadan wiedz i umiej皻no軼iami z zakresu stopnia m這dzika.

Dru篡nowy dopuszcza harcerza do biegu po spe軟ieniu przez niego wymaga próby na stopie m這dzika. Po pozytywnym uko鎍zeniu próby ko鎍owej dru篡nowy winien niezw這cznie przyzna harcerzowi stopie oraz umo磧iwi mu z這瞠nie Przyrzeczenia Harcerskiego i otrzymanie Krzy瘸 Harcerskiego – oznaczenia posiadania przez harcerza stopnia m這dzika.

 


 

Sylwetka stopnia m這dzika
(komentarz metodyczny dla dru篡nowego s逝膨cy wyznaczeniu zada indywidualnej próby na stopie)

 

Dojrza這嗆 psychofizyczna

Ch這pca w wieku 11 – 13 lat cechuje wielka dobrze skoordynowana motoryka, potrafi jasno wypowiada swoje my郵i, idee i s康y, my郵e na poziomie konkretów i abstrakcji, jest w stanie podporz康kowa swoj wol woli zwierzchnika.

W tym czasie grupa rówie郾icza, jej akceptacja i poczucie przynale積o軼i s bardzo silnym motywatorem.

W tym okresie równie nast瘼uje wzmocnione postrzeganie, analiza i ocena samego siebie. Dziecko 鈍iadomie planuje w豉sne poczynania.

W pierwszej fazie tego okresu, dziecko nie widzi u siebie 瘸dnych skaz, dopiero nieco pó幡iej staje si wobec siebie bardziej krytyczne. Wraz ze wzrostem umiej皻no軼i poj璚iowego my郵enia dziecko zyskuje mo磧iwo嗆 dokonania samooceny, co ma niema造 wp造w na funkcjonowanie psychiczne. Gdy samoocena jest realistyczna to sprzyja prawid這wemu rozwojowi psychicznemu, natomiast zani穎na lub zawy穎na ma wp造w na zmniejszenie odporno軼i na trudno軼i, niepowodzenia uruchamiaj agresywno嗆. Negatywny wp造w na zachowanie dzieci ma w tym okresie krytycyzm. Dopiero pod koniec tego okresu rozwojowego dzieci przyjmuj krytyk o konstruktywnym charakterze. W tym okresie zauwa瘸 si du膨 zale積o嗆 emocjonaln. Dziecko pragnie aprobaty od rodziców, pani w szkole i rówie郾ików. Powinno j dosta równie od prze這穎nych w harcerstwie.

Zainteresowania w tym wieku maj charakter p造nny i nietrwa造, s wielokierunkowe. Dominuj zainteresowania sportem, zabawami ruchowymi, majsterkowaniem i zainteresowania o charakterze poznawczym.

Czynnikiem kszta速uj帷ym zainteresowania jest przede wszystkim otoczenie spo貫czne. Wa積e jest, aby panowa豉 równowaga mi璠zy zainteresowaniami ch這pca, a inspirowanymi przez starszych. Zmuszanie harcerza do zaj耩 dodatkowych, których nie lubi, nie s逝篡 kszta速owaniu jego osobowo軼i. Prawdziw satysfakcj przynosi mu takie dzia豉nie, którego efekty s coraz wi瘯sze. W tym momencie potrzeba kompetencji przeradza si w potrzeb osi庵ni耩. Pod jej wp造wem wzrasta pracowito嗆 oraz ch耩 osi庵ania z這穎nych i trudniejszych celów.

 

Postawa harcerska

Ch皻nie przychodzi na zbiórki. Dba o swój mundur i schludny wygl康. Cz瘰to zg豉sza si na ochotnika do wykonania prostych zada. Koledzy w zast瘼ie mog na niego liczy. Sam znajduje okazje i wykonuje dobre uczynki. Jest ciekawy 鈍iata. Gdy go co zainteresuje, stara si to pozna i spróbowa w tym swych si. Poznaje histori Polski i uczy si szacunku do barw i symboli narodowych – wie, co oznaczaj i dlaczego s wa積e. Wywiesza flag z okazji najwa積iejszych 鈍i徠 pa雟twowych. W rywalizacji i wspó透awodnictwie przestrzega ustalonych regu gry. Dobrze radzi sobie w szkole. Poprosi rodziców o przydzielenie sta造ch obowi您ków domowych i stara si z nich wywi您ywa.

 

Wiedza i umiej皻no軼i

Posiad podstawow wiedz i umiej皻no軼i, które umo磧iwiaj mu pe軟e uczestnictwo w 篡ciu zast瘼u i dru篡ny. Da sobie rad i nie wymaga opieki ani na zbiórce, ani na obozie ani w domu. Szczegó造 w sekcji „Wymagania na stopie”.

 

Rozwój duchowy

Odró積ia dobro i z這, post瘼uje wed逝g wskaza wiary, stara si by jej wierny. Bierze udzia w nabo瞠雟twach Ko軼io豉 do którego nale篡. Codziennie si modli.


Do鈍iadczenie harcerskie

Pozna smak harcerstwa. Rozumie co to znaczy by harcerzem i jest gotów nim zosta. Szczegó造 w sekcji „Wymagania na stopie”.

 

Wa積e!
Zdobycie stopnia m這dzika jest równoznaczne z dopuszczeniem harcerza do z這瞠nia Przyrzeczenia Harcerskiego i otrzymania przez harcerza Krzy瘸 Harcerskiego. Nie przewiduje si 瘸dnych dodatkowych zada, prób ani okresu oczekiwania. Je郵i harcerz zrealizowa prób na stopie m這dzika i z wynikiem pozytywnym zako鎍zy zadanie ko鎍owe musi jak najszybciej z這篡 Przyrzeczenie i otrzyma Krzy Harcerski.