Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

Pr鏏a harcerza

Próba harcerza

 

Komentarz dla harcerza: Przyszed貫m na pierwsz zbiórk i poznaj czym jest harcerstwo. Chc zosta harcerzem i rozumiem z czym si to wi捫e. Poznaj moj dru篡n i zast瘼, kompletuj mundur i chc szybko rozpocz望 zdobywanie pierwszego stopnia harcerskiego.

Komentarz dla dru篡nowego: Próba harcerza nie jest stopniem. Rozpoczyna si w momencie przyj軼ia ch這pca na pierwsz zbiórk. Jej czas nie mo瞠 przekracza 3 miesi璚y. Zako鎍zenie próby harcerza jest równoznaczne z przyj璚iem druha do dru篡ny i otwarciem stopnia m這dzika b康 innego – adekwatnego do wieku. Celem próby jest wdro瞠nie ch這pca w 篡cie harcerskie, umo磧iwienie mu poznania dru篡ny – dlatego przeprowadza si j w oparciu o jej tradycj.

 

Przyk豉dowe wymagania:

Wa積e!

Poni窺ze wymagania stanowi jedynie przyk豉dowe zadania, spo鈔ód których dru篡nowy uk豉da indywidualn, dopasowan do ch這pca prób uzupe軟ion o tradycje dru篡ny. Wa積ym jest, aby sk豉da豉 si ona z zada, które pozwol na zako鎍zenie jej po trzech miesi帷ach i rozpocz璚ie zdobywania stopnia m這dzika.

 

1. Uzyska pisemn zgod rodziców na wst徙ienie do ZHR i przekaza j dru篡nowemu.
2. Wie, dlaczego chce by harcerzem. Wie, czego od harcerza wymaga Prawo Harcerskie, wie, 瞠 jako harcerz ma s逝篡 Bogu Ojczy幡ie i bli幡iemu – poda kilka przyk豉dów takiej s逝瘺y.
3. Odby prób dzielno軼i (harc) ustalon przez dru篡nowego.
4. Zna numer, kolor chusty, symbole, nazw i patrona dru篡ny.
5. Zna imi i nazwisko dru篡nowego i zast瘼owego i potrafi si z nimi skontaktowa (wie gdzie mieszkaj, zna ich numery telefonów i adresy e-mail), zna sie alarmow zast瘼u.
6. Umie przywita si i zameldowa po harcersku.
7. Zna symbolik lilijki harcerskiej. Wie, co oznacza pozdrowienie „Czuwaj”, rozszyfruje skrót ZHR i wie, po czym pozna przynale積o嗆 do tej Organizacji.
8. Systematycznie i punktualnie uczestniczy w zbiórkach zast瘼u i dru篡ny.
9. Skompletowa i szanuje mundur (bluza, spodenki, pas, getry, nakrycie g這wy).
10. Zna trzy pie郾i harcerskie – np. Hymn, Modlitw i Bratnie S這wo.

 


Próba doros貫go harcerza

(powy瞠j 18 roku 篡cia)

 

 

Komentarz: Próba nie jest stopniem, tylko - podobnie jak w przypadku ch這pca przychodz帷ego do dru篡ny w wieku szkolnym - sposobem na 鈍iadomy akces do ruchu harcerskiego. Celem próby jest zdobycie podstawowego wyrobienia harcerskiego umo磧iwiaj帷ego dalszy rozwój.

 

Idea próby doros貫go harcerza:

Rozumiem, czym jest harcerstwo, poznaj harcerskie idea造, za這瞠nia organizacyjne oraz program organizacji. Przyjmuj za swój system warto軼i oparty na s逝瘺ie Bogu, Polsce i bli幡im. Zdoby貫m podstawow wiedz i umiej皻no軼i harcerskie, doskonal je i poszerzam.

Potrafi budowa braterskie wi瞛i z innymi harcerzami. Jestem / staj si abstynentem, w swoim 鈔odowisku 鈍iadcz o swoim harcerstwie. Przynale輳 do okre郵onego 鈔odowiska harcerskiego

i rozumiem jego tradycje i zwyczaje. Dbam o swoje zdrowie i pracuj nad sprawno軼i fizyczn. Mam swój mundur i pe軟e wyposa瞠nie harcerskie.

Wymagania:

Forma i zawarto嗆 próby zale積a jest od wieku i do鈍iadcze doros貫go m篹czyzny chc帷ego zosta harcerzem. Ostateczny kszta速 próby ustalany jest wspólnie z dru篡nowym lub prowadz帷ym kr璕u i przez niego nadzorowany.

Czas trwania próby:

Próba trwa od 3 do 6 miesi璚y.

Przyk豉dowe zadania:

1. Swoim 篡ciem 鈍iadczy o swojej wierze, podejmuje dzia豉nia pomagaj帷e we wzro軼ie duchowym, a nawet o charakterze apostolskim.
2. Zna histori Polski, potrafi wymieni najwa積iejsze wydarzenie i ludzi, którzy szczególnie zas逝篡li si dla Ojczyzny.
3. Orientuje si w sytuacji spo貫czno-politycznej Polski, potrafi uzasadni swoje wybory polityczne,
4. Podj掖 si sta貫go pola s逝瘺y.
5. Podj掖 zadanie samodoskonalenia.
6. Jest przyjazny i opieku鎍zy wobec kobiet i dziewcz徠, przygotowa obiad, na który zaprosi zaprzyja幡ione harcerki.
7. Stosuje musztr: osobist i dru篡ny, zna zasady musztry ze sztandarem.
8. Pozna techniki harcerskie. Samarytanka, terenoznawstwo i sygnalizacja nie maj dla niego tajemnic.
9. Poradzi sobie w lesie w ka盥ej sytuacji, potrafi przygotowa odpowiednie schronienie dla siebie i kilku osób, ugotowa posi貫k w warunkach polowych, rozpoznaje ro郵iny i zwierz皻a.
10. Potrafi rozstawi namiot, zaplanowa i zbudowa elementy pionierki namiotowej i obozowej, wykona elementy zdobnictwa.
11. Wi捫e ró積e w瞛造, strzela z wiatrówki, 逝ku, pistoletów sportowych.
12. Zna si na podchodzeniu, umie kamuflowa si w ka盥ych warunkach, czo貪a i kry.
13. Zna histori harcerstwa od momentu powstania do dnia dzisiejszego, potrafi opisa genez jego powstania, o wybranym okresie z historii potrafi opowiada ze szczegó豉mi.
14. Uzasadni wychowawczo i historycznie przyczyny powstania ZHR, zna dzieje Zwi您ku.
15. Zna i rozumie struktur organizacyjn ZHR, wie kto stoi na czele Zwi您ku i Organizacji.
16. Pracuje nad swoj sprawno軼i fizyczn, poprawi wyniki w wybranych dyscyplinach (np. bieganie, p造wanie, skoki w dal, wzwy, itp.).