Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

Warsztaty dla Hufcowych

- czyli jak skutecznie wspiera dru篡nowego w jego pracy wychowawczej?

Hufcowy to funkcja wychowawcza nakierowana na wychowywanie i wspieranie dru篡nowych, a wi璚 s逝瞠bna wobec dru篡nowego. Jedni powiedz, 瞠 to bana, inni, 瞠 utopia. A my chcieliby鄉y podj望 s逝瘺 na rzecz przywrócenia temu stwierdzeniu sensu w wymiarze rzeczywistym. Hufcowi maj bardzo istotne zadanie do spe軟ienia w wychowywaniu ka盥ego harcerza. Niestety s grup chyba najbardziej pomijan w kszta販eniu w naszej organizacji.

Warsztaty dla Hufcowych, to inicjatywa maj帷a si przyczyni do tego, aby hufcowi koncentrowali swoje dzia豉nia przede wszystkim na wspieraniu dru篡nowych w prowadzeniu dru篡n, w tym w rozwi您ywaniu indywidualnych problemów wychowawczych z harcerzami.

Udzia w warsztatach komendantów chor庵wi, którzy maj by z jednej strony egzekutorami realizacji tego celu, a z drugiej osobami wspieraj帷ymi hufcowych w jego osi庵ni璚iu jest kluczowy dla powodzenia tego przedsi瞝zi璚ia.

Zapraszamy wszystkich Komendantów Chor庵wi i Hufcowych aby pochylili si nad swoimi kompetencjami, które pomog Dru篡nowym w ich pracy wychowawczej.

Planujemy w czterech miejscach Polski, w ci庵u nadchodz帷ego roku harcerskiego spotka
si z Wami podczas weekendowych warsztatów. Mamy nadziej, 瞠 wspólnie b璠ziemy
mogli podnosi efektywno嗆 Waszej harcerskiej s逝瘺y w ramach funkcji, które pe軟icie.

Terminy spotka:
4-5 pa寮ziernika 2012 r. - Chor庵wie: Lubelska, Ma這polska, Podkarpacka;
30 listopada - 2 grudnia 2012 r. - Chor庵wie: Pó軟ocno-Zachodnia, Pomorska, Kujawsko - Pomorska i Wielkopolska;
15-17 lutego 2013 r. - Chor庵wie: Ziemi Opolskiej, Dolno郵御ka i Górno郵御ka

Czuwaj
Komendant Warsztatów dla Hufcowych
hm. Janusz Dziewit HR
janusz.dziewit@testhr.pl