Zwi您ek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Gówna Kwatera Harcerzy
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa
tel.: 22 629-12-39  e-mail: gkh@zhr.pl

Komisja Harcmistrzowska

Komisja wspiera Naczelnika Harcerzy w prowadzeniu bie膨cej polityki instruktorskiej. Otwiera, prowadzi i zamyka próby na stopie harcmistrza i wnioskuje do Naczelnika o jego przyznanie. Prowadzi równie procedur weryfikacyjn dla instruktorów spoza Zwi您ku. Na polecenie Naczelnika Harcerzy rozwi您uje konflikty mi璠zy instruktorami ZHR lub prowadzi mediacje w takich konfliktach. Nadzoruje i wspomaga prac Komisji Instruktorskich w chor庵wiach, a tak瞠 animuje dzia豉nia maj帷e na celu sta貫 podwy窺zanie kompetencji i poziomu formacji osobowej harcmistrzów i kandydatów do tego stopnia.